Telefon   +48 412 606 955

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

orły transportu

Jak dbać o bezpieczeństwo przy przewozie towarów ADR?

Towary ADR wymagają zachowania specjalnych środków ostrożności od wszystkich uczestników przewozu. Obowiązki zawarte w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych dotyczą nadawcę, przewoźnika, odbiorcę i rozładowcę. Celem działań zgodnie z przepisami umowy ADR jest uniknięcie zagrożeń w trakcie transportu lub zminimalizowanie ich skutków. Jakie warunki należy spełnić, by bezpiecznie przewieźć towary ADR?

Opakowanie towarów niebezpiecznych

Odpowiednie opakowanie może zapobiec niebezpieczeństwom podczas transportu towarów ADR. Sposób opakowania uzależniony jest od rodzaju transportu. Umowa ADR wskazuje trzy możliwości: przewóz w sztukach przesyłki, luzem materiały stałe, w cysternach. Towary przewożone luzem lub w sztukach należy odpowiednio ulokować i zabezpieczyć przed zmianą położenia w pojeździe. Wymaga się stosowania pasów, przegród, materiałów przeciwpoślizgowych lub innych rozwiązań chroniących przed przemieszczaniem się ładunku. Ustawa określa też przepisy dotyczące cystern, które muszą spełniać wiele wymogów technicznych.

Dlaczego oznakowanie towarów jest ważne?

Umowa ADR wskazuje, jakie materiały należą do grupy towarów niebezpiecznych, a także klasyfikuje je na podstawie stopnia stwarzanego zagrożenia. Każdą klasę ładunków należy oznakować zgodnie z warunkami w umowie ADR. Opakowania powinny zawierać nalepki wskazujące poszczególne materiały oraz odpowiadające im numery UN, czyli czterocyfrowe numery identyfikujące substancję. Dlaczego tak ważne jest odpowiednie oznakowanie w transporcie towarów niebezpiecznych? Działanie ma na celu ujednolicenie procesu identyfikacji zagrożeń i ułatwienie kontroli w każdym państwie będącym sygnatariuszem ADR, a także usprawnienie reakcji i działań w przypadku powstania zagrożenia.

Wymagania wobec pojazdów w transporcie ADR

Na bezpieczeństwo towarów ADR niewątpliwie wpływ ma sprawność i odpowiednie przygotowanie pojazdów. W celu utrzymania warunków zapewniających poprawny przebieg transportu ładunków niebezpiecznych należy rygorystycznie przestrzegać zasad umowy ADR wskazujących procedury załadunku, przewozu i rozładunku towarów, a także wymogów technicznych względem pojazdu.