Telefon   +48 412 606 955

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

orły transportu

Jak wyglądają procedury celne przy transporcie drogowym w obrębie Unii Europejskiej?

Unia Europejska posiada zestaw przepisów i procedur obowiązujących w transporcie drogowym. Zrozumienie tych przepisów i procedur jest niezbędne dla każdego, kto zamierza transportować towary drogą lądową na terenie UE. Niniejszy artykuł zawiera przegląd wymaganych dokumentów, wyjaśnienie, czym jest procedura celna UE oraz rodzaje deklaracji i towarów podlegających cłu.

Dokumenty wymagane w transporcie drogowym w Unii Europejskiej

Podczas transportu drogowego towarów na terenie UE, przedsiębiorcy muszą upewnić się, że posiadają wszystkie niezbędne dokumenty. Dokumenty te obejmują ważne prawo jazdy, dokumenty rejestracyjne pojazdu, dowód ubezpieczenia oraz ważny formularz zgłoszenia celnego. Ponadto operatorzy muszą posiadać ważne Międzynarodowe Zezwolenie na Przewóz Drogowy (IRHP). Zezwolenie to jest wydawane przez odpowiednie władze w każdym państwie członkowskim i pozwala przedsiębiorcom na międzynarodowy transport towarów pomiędzy państwami członkowskimi. IRHP musi być odnawiane co trzy lata.

Co to jest procedura celna UE?

Procedura celna UE to zbiór zasad i przepisów, które regulują przepływ towarów przez granice w Unii Europejskiej. To nieodłączne procedury dotyczące międzynarodowego transportu towarów. Ma ona na celu zapewnienie, że towary transportowane do UE lub wywożone z niej są odpowiednio zgłoszone i opodatkowane oraz że uiszczane są wszystkie odpowiednie należności celne. Procedura określa również zasady, w jaki sposób towary powinny być transportowane, przechowywane i obsługiwane podczas tranzytu. Procedura jest egzekwowana przez Komisję Europejską, która jest odpowiedzialna za monitorowanie zgodności z przepisami i zapewnienie, że wszystkie obowiązujące podatki są pobierane.

Rodzaje deklaracji celnych i towary podlegające cłu

Procedura celna UE wymaga, aby wszystkie towary wprowadzane do UE lub opuszczające ją były zgłaszane na formularzu zgłoszenia celnego. Formularz ten musi zawierać szczegóły takie jak rodzaj wysyłanych towarów, ich wartość oraz wszelkie obowiązujące podatki lub cła. W zależności od rodzaju wysyłanych towarów mogą być wymagane różne rodzaje deklaracji. Na przykład niektóre rodzaje towarów mogą wymagać formularza zgłoszenia eksportowego lub formularza zgłoszenia importowego. Towary podlegające cłu to m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, leki i niektóre rodzaje produktów spożywczych.