Telefon   +48 412 606 955

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

orły transportu

Jakie normy powinny spełniać pojazdy przeznaczone do przewozu towarów ADR?

Zasady przewożenia towarów niebezpiecznych ujęto w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Część 8. i 9. poświęcona została wymaganiom i normom, jakie muszą spełnić pojazdy przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych. Jakie pojazdy można wykorzystać do przewożenia tego typu ładunków oraz jakie przepisy muszą spełnić?

Podział pojazdów według umowy ADR

Umowa ADR wyróżnia następujący podział pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych ADR:

  • MEMU – pojazd do wytwarzania materiałów wybuchowych;
  • EX/II lub EX/III – pojazd do przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi;
  • FL – pojazd do przewozu materiałów ciekłych, gazów palnych, nadtlenku wodoru;
  • AT – pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach stałych lub odejmowalnych.

Każdy z pojazdów spełniający wymagania musi posiadać odpowiednią dokumentacją, która to potwierdza. Przewoźnicy zobowiązani są do poddawania pojazdów corocznym badaniom technicznych w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami ustawy ADR, dotyczącymi między innymi oświetlenia czy układów hamulcowych. Zgodność powinna być potwierdzona świadectwem dopuszczenia wystawionym przez właściwą władzę kraju rejestracji dla każdego pojazdu.

Jakie normy musi spełnić pojazd przewożący towary ADR?

Umowa ADR wskazuje następujące wymagania względem pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych ADR:

  • wyposażenie elektryczne – instalacja powinna być zaprojektowana i wykonana tak, by uniemożliwić wywołanie zapłonu lub zwarcia w normalnych warunkach użytkowania, przewody powinny spełniać normy ISO wskazane w przepisach od 9.2.2.2 do 9.2.2.9 umowy ADR;
  • ogranicznik prędkości – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony powinny być wyposażone w ogranicznik prędkości do 90 km/h;
  • pojazdy powinny być zamknięcie lub przykryte opończą, a kabina kierowcy powinna być oddzielona pełną ścianą od przedziału ładunkowego.

Obszerne przepisy ADR obejmują wymagania dodatkowe dotyczące konstrukcji nadwozi, konstrukcji pojazdów, a także szczegółowe normy i przepisy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłek, przewozu w cysternach, przewozu materiałów niebezpiecznych stałych luzem, w temperaturze kontrolowanej.