Telefon   +48 412 606 955

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

orły transportu

Jakie przepisy regulują międzynarodowy transport drogowy?

Każdy przewoźnik świadczący usługi z zakresu międzynarodowego transportu drogowego zobowiązany jest do przestrzegania szeregu przepisów zawartych w międzynarodowych i polskich umowach i aktach prawnych. W dzisiejszym artykule opowiemy o ustawach, konwencjach i rozporządzeniach, które obowiązują spedytorów działających lokalnie i międzynarodowo.

Najważniejsze akty prawne w zakresie transportu międzynarodowego

W organizacji i realizacji międzynarodowego transportu drogowego udział bierze spedytor, logistyk i przewoźnik. Każda ze stron zobowiązana jest do przestrzegania przepisów zawartych w:

 • Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) z 1975 r.;

 • Konwencji dotyczącej odprawy czasowej;

 • Konwencji o umowę międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);

 • Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) z 1987 r.;

 • Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego w UE;

 • Rozporządzeń (WE) nr 10712/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiających wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego;

 • Rozporządzenia (WE) nr 10722/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

 • Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR z 1957 r.;

 • Umowie europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR);

 • Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) z 1970 r.;

 • Umowie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

 • Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe;

 • Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców;

 • Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.